Xerox България ще предостави на своите клиенти най-високата степен на сервизна защита

Xerox България ще предостави на своите клиенти най-високата степен на сервизна защита
27/03/2006 – Xerox България
От м. март 2006 г. Xerox Българияразкрива в столицата Quality Service Center – Централенсервизен център за обслужване на клиенти от цялата страна. Това е вторият етап от мащабната програма на Xerox България за развитие на сервизната си дейност. През 2005 г. бе успешно проведена ресертификация на партньорите и агентите в тази област. Целите на компанията в България са да покрие всички нормативни изисквания определени в Закона за защита на потребителя, да внедри всички стандарти на корпорацията Xerox, и чрез тези действия да осигури най-високата степен на сервизна защита на своите клиенти.
Quality Service Center се изгражда съвместно с един от най-големите дистрибутори на Xerox „Дигикс” и неговата мрежа от партньори и агенти. Благодарения на тази структура услугите, които той ще се предоставя ще покриват и клиентите извън столицата. В центъра ще се извършват гаранционни и следгаранционни ремонти на техника от нисък и среден клас, с възможно най-кратки срокове на реакция при необходимост – от 3 до 5 дни за машина в провинцията, и от 1 до 3 дни в столицата.
Quality Service Center ще функционира в четири основни направления :
                      провеждане на курсове за сервизните специалисти на Xerox
                      демо-център за клиенти;
                      поддържане на гарантирано количество резервни части, модули, системи и машини. Необходимото количество резервни части е изчислено на база статистическо и маркетингово проучване на пазара за последните 2 години;
                      поддържане на гарантирано количество оборотни машини /актуални модели/, които могатсе предоставят на клиентите за временно ползване за времето на ремонт на техните устройства.
Предвижда се в център да бъдат назначени допълнителнои специалисти, които да оказват дистанционна помощ чрез гореща телефонна линия.

Коментар