SAS води на световния пазар за бизнес анализ

SAS е най-голямата в света ИТ компания за разработка и продажба на решения и услуги за бизнес анализ (Business Analytics, ВА), сочи ново проучване на IDC. Делът на SAS на световния пазар възлиза на 35,2% през 2011 г., което е с 0,4% повече спрямо предходната година. На второ място е класирана IBM с дял от 16,8%.

Прави впечатление, че SAS влиза в първите пет най-големи доставчика на средства за бизнес анализ в различни сегменти от BA пазара – софтуерни платформи за хранилища за данни, приложения за управление на ефективността на предприятията, инструменти за съставяне на отчети и запитвания към крайни потребители, аналитичен софтуер за управление на веригите за доставки на продукти.

Световният пазар на софтуер за бизнес анализ е нараснал с 14,1% през миналата година. IDC очаква средногодишен ръст от 9,8% в периода до 2016 г.

В продължение на много години организациите разглеждаха информационните технологии като едно от главните направления, в които трябва да влагат пари. Това разбиране вече се промени и корпоративните лидери осъзнават предимствата на анализа, посочват от SAS.

„Анализирайки публичната информация, можем да определим изискванията към нашите продукти и дори да предвидим въпросите, които потребителите ще задават на служителите по техническа поддръжка”, коментират от HP Global Customer Intelligence. Компанията използва аналитичните инструменти на SAS, за да повиши степента на удовлетвореност на потребителите от продуктите на HP.

Коментар