Държавата се включва в инициатива на Microsoft

Водещи институции в България ще се присъединят към програма на Microsoft, насочена към иновации и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия.
В понеделник, 1 октомври, в столичния хотел хотел „Кемпински-Зографски” ще бъде представена програмата EUGA (European Union Grant Advisor), която е по инициатива на Microsoft, съобщават от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР).
Партньори в програмата освен МДААР са Банка ДСК, Българската стопанска камара (БСК), Българската телекомуникационна компания (БТК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Участниците в програмата ще подпишат Меморандум за разбирателство, с който се ангажират да подпомагат информираността по отношение на възможностите, които финансовите инструменти на ЕС предоставят за инвестиции и развитие на информационните и комуникационните технологии.

Коментар