Готвят звено за реакция при компютърни инциденти

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) ще съдейства за изграждане на звено за реакция при компютърни инциденти в България, съобщиха от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС).

Ангажиментът е бил потвърден на срещата на високо равнище на страните-членки на организацията, с участието на висши представители на Европейската комисия, на 11 октомври в Португалия. Нашата страна беше представена там от заместник-председателя на (ДАИТС) Красимир Симонски.

По време на форума са обявени бъдещите планове и проекти за обезпечаване на информационната сигурност в Европа и ролята на ENISA и страните-членки в този процес. България очаква ENISA да предостави помощ за изграждане на необходимите ресурси и регулативна основа за покриване на европейските изисквания за информационна и мрежова сигурност.

Екипът от български експерти, които ще участват в създаването на специализираното звено, ще преминат обучение по стандартите на ENISA.

Коментар