Българи ще разработват софтуер за подводници

Българи ще разработват софтуер за подводници
Екип на Сайънт е ангажиран в проект на Европейския съюз
26/07/2006
Швейцарска софтуерна фирма, чийто най-голям офис се намира в България, започна работа по проекта GREX, финансиран по Шеста рамкова програма на Европейския съюз.
Екип специалисти на Сайънт, заедно с партньори от Германия, Великобритания, Франция, Италия и Португалия ще създаде система за координиране на действията на хетерогенни автономни подводни и надводни апарати, изпълняващи задачи в група.
В консорциума участват както комерсиални компании, така и изследователски институти и университети. Ролята на Сайънт е да създаде софтуера за радио и акустична комуникация между отделните апарати в условията на динамично променяща се среда.
Проектът GREX, чиято продължителност е 3 години, ще завърши с двумесечни изпитания в Атлантическия океан и в Средиземно море, съобщиха от българския  офис на Сайънт.

по темата: „Българи ще разработват софтуер за подводници”

добавете коментар...

  1. dutchkid

    she garmqt podvodnici

Коментар