Европа с амбиции да бъде лидер в Уеб 3.0

Европа би могла има водеща роля при следващото поколение интернет. Доклад на Европейската комисия показва, че ЕС се намира в добра позиция да се възползва от тенденциите на информационната революция.

През следващите години ще се засили влиянието на мрежите за установяване на социални контакти, окончателно ще се премине към бизнес услуги онлайн и мобилни услуги въз основа на GPS и мобилна телевизия. Ще се развиват и и интелигентните етикети, се посочва в доклада.

Европа ще може да се възползва от тази тенденции, поради политиката си за подпомагане на отворени и конкурентни телекомуникационни мрежи, както и за защита на правото на личен живот и сигурност.

Комисията стартира публична консултация за политиката и отговорите на частния сектор във връзка с новите възможности. Докладът разкрива също нов индекс за развитието на широколентовия достъп (BPI), който сравнява националните постижения чрез ключови измервания като скоростта на широколентовия достъп, цената, конкуренцията и обхвата.

Швеция и Холандия са първи в европейската класация за широколентов достъп, която допълва по-традиционния индекс, използван досега от телекомуникационните регулатори.

„Уеб 3.0 означава безпрепятствени по всяко време и на всяко място бизнес, забавления и установяване на социални контакти по бързи, надеждни и сигурни мрежи”, заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Означава и край на разделението между мобилните и фиксираните линии. Европа има необходимите знания и умения и капацитет на мрежите, за да бъде лидер при тази трансформация. Ние трябва да гарантираме, че Уеб 3.0 ще бъде създаван и използван в Европа“, добави тя.

Европейските потребители все по-често имат достъп до по-бърз и по-евтин интернет: половината от тях са имали широколентов достъп със скорост по-висока от 2 мегабита за секунда (Mbps) в края на 2007 г., което е два пъти по-бързо в сравнение с преди една година и позволява също телевизия по интернет.

Широколентовият достъп обхваща 70% от населението в селските райони на 27-те държави-членки на ЕС, с което се доближава до общия обхват (93%). През последната година покритието с широколентов достъп на селските райони в ЕС-25 се е увеличило с 8 процентни пункта.

Това означава, че ползването на новото поколение интернет вече е започнало и потенциалът за европейската икономика е ясен. Базираният на интернет професионален софтуер също се очаква да нарасне с 15 % в световен мащаб през периода 2006-2011 г.

Приложенията, основаващи се на нови технологии, ще се нуждаят от повсеместно покритие с интернет. Безжичното взаимодействие между машините, превозните средства, уредите, сензорите и много други устройства ще се извършва през интернет. Мрежата вече направи възможни електронните карти за пътуване и ще позволи на мобилните устройства да обменят данни за плащане от информационни табла. Според предвижданията, подобна технология ще присъства в повече от един милиард телефони до 2015 г.

Това ще бъдат ключови възможности за бизнеса в ЕС при условие, че се инвестира достатъчно във високоскоростен широколентов достъп и се подпомагат иновациите и изследванията.

Комисията посочва, че ЕС трябва да стимулира инвестициите в широколентовия достъп от следващо поколение, например чрез засилване на участието на местните власти, които могат да улеснят достъпа до кабелната инфраструктура.

Коментар