Следващият технологичен пробив – отлагането на смъртта

Иновациите в науката за генома, големите данни и „безсмъртието“ може скоро да удължат здравословния човешки живот далеч над 100 години