Частна гимназия приобщава бизнеса към образованието

Учениците развиват компетенции според нуждите на пазара