Частна гимназия приобщава бизнеса към образованието

Адаптираме образователния процес към конкретните изисквания на работодателите, заяви проф. Господин Желев

Адаптираме образователния процес към конкретните изисквания на работодателите, заяви проф. Господин Желев

Образователен парк с няколко иновативни виртуални лаборатории дава на учениците нови знания и компетенции, необходими на работодателите. Това се случва в Частната професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, която този месец приключва успешно проект, финансиран със средства от ЕС.

В рамките на проекта е създаден образователен парк за нови знания, умения и компетентности по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрово аудио, фото, видео технологии и мултимедия.

Стремежът е изграждане на структура и план за обучение, който отговаря на потребностите на бизнеса. Една от целите на проекта е привличане на работодателите в образователния процес. Те дефинират своите нужди и предоставят на гимназията технологични иновации, с помощта на които се обучават и преподавателите, и учениците, като е предвидено също и практическо обучение при самите работодатели.

„Адаптираме образователния процес към конкретните изисквания на работодателите”, посочи проф. Господин Желев, директор на гимназията. Този процес е улеснен от електронен реферат с връзки към други сайтове с иновативни материали, е-учебници, енциклопедии и фирми, които разрешават достъп до технологичните схеми на новите им изделия.

Виртуалните лаборатории на гимназията работят в тясна връзка с академиите на Cisco и Microsoft. Училището е техен член и внедрява последните им иновации. Поддържат се най-новите версии на обучаващите среди, изградени са бази данни за съхраняване на знанието, като са осигурени най-подходящите хардуер и софтуер за различните обучения.

В рамките на проекта са обучени 36 учители и 325 ученици от две гимназии – много повече от задължителното изискване. Разработени са също учебен план и учебни програми, които ще се внедряват от началото на следващата учебна година.

Образователният парк се състои от няколко виртуални лаборатории, вкл. академии на Cisco и Microsoft, лаборатория по компютърни игри и мултимедия, както и лаборатория за цифрово фото, аудио и видео, редакция и ефекти.

Стойността на проекта възлиза на 220 хил. лв., като половината от тях са били спестени от учебното заведение. Предстои одобрение на следващ проект за създаване на дидактически материали, уточниха от частната гимназия, която благодарение на партньорството с бизнеса предлага най-ниските цени за професионално обучение у нас – от порядъка на 1600 евро на година.

Коментари по темата: „Частна гимназия приобщава бизнеса към образованието”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Все повече в България ще осъзнаваме нуждата от частно образование. Какво е предимството ли? Най-вече съвременния подход при преподаване на материала и ако щете – целта на образованието. Едно е целта да е зубрене, друго е развитие на мисълта. За щастие все повече частни гимназии навлизат в България. Друг добър пример е частна гимназия Увекинд, въпреки че там акцента е върху изучаване на немски и английски език. А относно идеята за гимназия по дигитални умения – това е повече от чудесно!

Коментар