Образование и нужди на пазара се разминават

Сериозен спад на заетостта и броя на работните места се наблюдава у нас. Същевременно, данните недвусмислено показват, че нивото на заплащане е в пряка зависимост от квалификацията и уменията. Това заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев на започналата днес в София международна среща по проблемите на компетенциите на работната сила.

Само 20% от завършилите висше работят по специалността си, повече от 80 процента от децата завършват висше, ако и техните родители са висшисти. 400 000 работни места за “умрели” за последните 4 години, в същото време повече от 100 000 са неграмотните българи. Часовата ставка на завършилите специалността “доктор” е около 8 лева на час.

Божидар Данев обърна внимание върху сериозното разминаване между търсенето на специалисти с определено образование, квалификация и умения, и предлаганото в учебните заведения обучения. Ето защо камарата стартира партньорство с 11 водещи български университета. Те ще се ангажират на база тестване на студентите чрез разработваната от БСК информационна система за оценка на компетенциите да коригират учебните си планове и програми, така че да ги адаптират към актуалните изисквания на пазара на труда.

У нас вече са изградени 10 регионални центъра за оценка на компетенциите на работната сила и 17 секторни консултативни съвета. До края на годината общият им брой ще достигне 20, съобщи Божидар Данев.

В секторните съвети са ангажирани 200 експерти и 15 консултантски агенции, които вече са разработили 17 секторни компетентностни модела (професионални стандарти), включващи 205 ключови длъжности с описани 1800 компетенции и 9000 поведенчески модела.

Над 2000 специалисти по управление на човешки ресурси и 400 оценители на компетенции вече са преминали обучение в рамките на проекта. Също така, проведени са 650 обучения на работното място, както и 1000 консултации на ралотното място.

Друг резултат от работата по проекта до момента са разработените 19 методически ръководства, 79 анализи и проучвания, както и 12 инструмента за електронно обучение и тестване на умения и компетенции.

В периода 2014-2020 г. БСК планира да надгради изпълнявания към момента проект, като обогати Информационната система за оценка на компетенциите с нови секторни модели, нови анализи и нови ключови длъжности, както и да интегрира системата към други действащи системи в областта на човешките ресурси на национално и европейско ниво, съобщи Данев.

Изпълнителният директор на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение) Кристиан Летмайър изтъкна, че специално внимание трябва да се обърне не само на висшето образование, но и на професионалното, като е изключително важна ролята на държавата за създаването на съответните възможности и нормативни условия.

„Напредъкът на БСК е впечатляващ, особено на фона на останалите европейски държави, където разработката на подобни системи все още е в твърде начална фаза. Оптимистично е достигане 8,4% ниво на безработица в ЕС до 2020 г.”, каза Летмайър. Политиката и политиците трябва да очертаят начините, по които може да се помогне за решавне на съществуващите проблеми, допълни той.

БСК демонстрира на форума пилотната версия на Информационната система за оценка на компетенциите, която се очаква да стартира официално през 2013 г. Системата ще позволява извършване на оценка и самооценка на компетенциите, ще дава връзки към обучителни електронни модули, ще генерира статистики и друга информация.

Коментар