Училищата се отварят към професионално образование

„Категорично бизнесът и образованието трябва да бъдат обвързани”, заяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова

„Категорично бизнесът и образованието трябва да бъдат обвързани”, заяви министърът на образованието Анелия Клисарова

Министерство на образованието работи по механизъм, чрез който училищата ще могат да кандидатстват с проекти за професионално образование.

Един от най-важните критерий ще бъде учебните заведения да имат договори с бизнеса, което ще гарантира не само практиката на учениците, но и ще улесни намирането на първо работно място.

„Категорично бизнесът и образованието трябва да бъдат обвързани”, заяви във Враца министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Тя припомни, че от допълнителните 100 млн. лв. за образование в държавния бюджет 8,6 млн. лв. са заделени именно за професионалното образование.

На среща с преподаватели от Мездра проф. Клисарова посочи, че професионалното образование е приоритет в работата на министерството. До следващата учебна година се предвижда сключване на договори между Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и фирми от региона за обучение на необходимите кадри.

Коментар