МОН ще съгласува учебните програми с бизнеса

Целта ни е училището да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката, заяви проф. Анелия Клисарова

Целта ни е училището да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката, заяви проф. Анелия Клисарова

Министерство на образованието и науката ще работи заедно с бизнеса по учебните програми и плана-прием на ученици и студенти, стана ясно на форума „Правителство-Бизнес”.

„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени с изискванията на бизнеса в определена професия”, заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

Според нея, успешното въвеждане на дуалното образование зависи изключително много от постоянната връзка между образованието и бизнеса. Работодателите могат да участват в разработването и актуализирането на учебните планове и на учебните програми за професионална подготовка и за националните изпитни програми. Те могат също да осигурят необходимите работни места за провеждане на обучение чрез работа, в обучението на наставници и на учители по професионална подготовка по новите производствени технологии в съответния отрасъл, както и в разработването на план-приема в  професионалните училища.

„Целта ни е училището да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката в страната и за икономиката  на регионално ниво, както и учениците да имат необходимите компетенции, които бизнесът изисква за започване на работа”, заяви проф. Клисарова. Според нея, чрез тези мерки ще се намали както процентът на отпадналите от образователната система, така и младежката безработица.

Пилотното въвеждане на дуалната система се предвижда да започне в определени училища през учебната 2015/2016 година. Като първа крачка за ефективни средни специални технически кадри през 2014 година бе повишен единният разходен стандарт за учениците в професионалните гимназии.

За въвеждане на дуалната система в средното образование са необходими и промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), в Кодекса на труда (КТ) и в някои наредби, свързани с тях. Предложенията за промяна в ЗПОО вече са внесени в Народно събрание. За промените в КТ са водени разговори с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщи проф. Клисарова.

Пред Министерството на образованието и науката стои и въпросът за усъвършенстване на системата на висшето образование и връзката му с реализацията на завършилите студенти на трудовия пазар. Ето защо МОН предвижда изграждане на ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, залегнала в проекта за Стратегия за развитие на висшето образование. В тази посока се работи и чрез последното издание на рейтинговата система, където една от оценките е реализацията на пазара на труда, обясни министър Клисарова.

Според нея, представители на бизнеса трябва да участват в кариерните центрове и в средното, и във висшето образование, които помагат за избор на професия. Във връзка с въпросите за инженерните  специалности и липсата на кадри, тя припомни, че още тази година е повишен стандартът за издръжката на един студент в тези направления. „Много важна съвместна работа ще имаме с вас по така наречения план-прием – да уточним какъв да бъде този прием”, допълни министърът.

Новото издание на рейтинговата система, която беше представена в края на януари, ясно показва връзките между обучението и реализацията на труда. От данните  става ясно, че има направления, в които се обучават „безработни”, а в други направления, въпреки  броя на студентите, има недостиг на кадри на пазара на труда.

В момента се работи по създаване на регламент за въвеждане  на „държавна поръчка” във всички професионални направления  във  висшето образование, особено за стратегически важните за развитието на икономиката. През 2014 г. е повишен стандартът за издръжка на един студент в инженерните специалности и в направление педагогика като мярка за увеличаване на приема на студенти в тях и  балансиране на пазара на труда.

Коментари по темата: „МОН ще съгласува учебните програми с бизнеса”

добавете коментар...

  1. Megatron

    Браво ! Най-накрая светъл лъч в тунела.

Коментар