Бизнесът иска висше за близо 50% от ключовите длъжности

В близо 50 на сто от ключовите длъжности, описани в системата MyCompetence на БСК, бизнесът изисква висше образование, като за 15% от длъжностите се очаква хората да притежават магистърска степен, а за 32 % – бакалавърска степен.

За 25 на сто от ключовите длъжности се изисква средно професионално образование, а за 28 на сто – средно образование, сочи анализът, представен по-рано тази седмица на национална работна среща в Хисаря.

Като цяло, в 60 на сто от длъжностите се изисква работниците и служителите да притежават инженерно-техническо образование и приложно висше образование – математика, информатика, химия, физика. В същото време, в 80 процента от специалностите в университетите се обучават студенти в областта на бизнеса, икономиката, правото и финансите, посочи Томчо Томов от Националния център за оценка на компетенциите.

Най-често срещаните мениджърски длъжности са свързани с управлението на човешките ресурси, маркетинговите процеси, работата с клиенти, директорите по технически процеси и логистика и др. Най-често срещаните експертни длъжности са на инженерите в различни области, еколозите, конструкторите, технолозите и счетоводителите. А най-често срещаните длъжности, свързани с пряката работа в предприятията, са на монтьори, настройчици, фрезисти и стругари.

В рамките на проекта MyCompetence БСК e разработила повече от 340 професионални стандарта, които отразяват изискванията на бизнеса към служителите в 20 сектора на икономиката, вкл. информационни технологии, електротехника, електроника и др.

Коментар