СУ е най-близо до изискванията на бизнеса

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса. Тази тенденция бе подчертана на национална работна среща по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, изпълняван от БСК.

В рамките на проекта БСК е разработила повече от 340 професионални стандарта, които отразяват изискванията на бизнеса към служителите в 20 сектора на икономиката, вкл. информационни технологии, електротехника, електроника и др.

Длъжностите са включени в Информационната система за оценка на компетенциите – MyCompetence, разработена от БСК.

В близо 50 на сто от ключовите длъжности бизнесът изисква висше образование (за 15% от длъжностите се очаква хората да притежават магистърска степен, а за 32% – бакалавърска степен.), 25 на сто от длъжностите изискват средно професионално образование, а 28 на сто – средно образование.

MyCompetence отчита специфичен рейтинг на университетите, свързан с предпочитанията на работодателите. Рейтинговата система не е представителна, но показва до каква степен предоставяните от университетите знания и умения съответстват на изискванията на бизнеса.

Класацията се води от Софийския университет, следван от УНСС и Техническия университет. Според Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, това са университетите, които най-пълно отразяват изискванията на бизнеса, разписани в професионалните стандарти.

Професионалните стандарти за длъжностите изискват най-често знания, свързани с технологиите и управлението на бизнес процесите. Нарастват изискванията за познаване и работа с нормативни актове, както и за познания, свързани с компютърните науки, електрониката и автоматизацията.

Работодателите очакват най-често служителите им да могат да взаимодействат с други хора, да знаят чужди езици, както и да имат практически умения, свързани с управлението на качеството. Във връзка с това експертите на БСК препоръчват на младите хора да не спират да се обучават, да променят нагласата си да не учат само „за диплома”, както и да са готови да сменят динамично професиите си.

Коментар