Бизнесът търси кадри с хибридни умения

Пазарът на труда се задъхва от недостиг на квалифициран персонал

Интернет е пълен със знания, а безработните нехаят

Държавата пък отлага законите за валидиране на извънсистемни знания

Висшисти масово работят на позиции за среднисти

Реформа в образованието може да подготви кадрите за пазара