Бизнесът търси кадри с хибридни умения

Шанс за професионален успех имат хората с аналитично, иновативно и креативно мислене, заяви Томчо Томов

Шанс за професионален успех имат хората с аналитично, иновативно и креативно мислене, заяви Томчо Томов

Бизнесът търси кадри с интердисциплинарни познания и хибридни умения – комбинации от технически способности, маркетингов нюх и предприемаческа нагласа, сочи проучване на Българската стопанска камара (БСК), огласено днес на кръгла маса с участието на Световната банка и Институт „Отворено общество”.

„Шанс за професионален успех имат хората с аналитично, иновативно и креативно мислене. На пазара на труда се ценят също уменията за развойна дейност, създаване и внедряване на нови технологии, готовността за учене и усъвършенстване”, посочи ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов.

Според проучването, почти навсякъде са необходими компетенции за работа в екип, лидерство, вземане на решения, справяне с проблеми, комуникативност, емоционална интелигентност, ангажираност с промяната.

Предимства са бързината, гъвкавостта, адаптивността, организираността, личната ефективност, смелостта да се поема отговорност, надеждността, вниманието към детайла, фокусът върху клиента. Важни за много сфери са също уменията за работа под напрежение и стрес, самоконтрол и управление на времето.

Пазарът на труда в момента буквално се задъхва от недостиг на квалифициран персонал в някои сфери. Критичен е дефицитът в медицинските професии – лекари, фармацевти, медицински сестри, парамедици, здравни мениджъри. Аналогично е положението при биоинженерите, учителите и социалните работници.

Не достигат специалисти в софтуерната индустрия, нанотехнологиите, мехатрониката, мобилните комуникации, приложните науки, енергетиката, химията, строителството, машиностроенето, съобщи Томов.

Нараства потребността на специалисти в туризма, промишлената екология, промишлената електроника, на квалифицирани хора с профил във високите технологии, електромобилите, производството на компоненти за автомобили. Остава устойчива нуждата от бизнес анализатори, финансисти, маркетингови специалисти,  функционални мениджъри, консултанти.

Разработената от БСК Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence) помага за решаване на проблема с кадрите. „Това е не просто софтуер, а уникална инфраструктура, базирана засега в 20 ключови сектора в икономиката”, заяви Томчо Томов.

До момента в системата са разработени компетентностни модели на 485 ключови длъжности, представени са около 1400 отделни компетенции. MyCompetence предлага актуални професионални стандарти, инструменти за оценка  на потенциала на работната сила и платформа за електронно обучение.

Коментар