ИТ индустрията се нуждае от нови кадри

Необходима е сериозна промяна на методите за преподаване. Образованието трябва да се фокусира върху развиването на конкретни умения на хората.

Това заяви Явор Джонев, председател на БАСКОМ, по време на национална работна среща по проекта за Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена от БСК.

По неговите думи, ИТ индустрията се нуждае от нови кадри, които в момента са налични, но „някой трябва да обърне внимание върху преквалифицирането на безработни инженери, техници и специалисти, подходящи за бранша“.

От друга страна, за да се намали опасността от това безработните лица да загубят компетенции и опит, представители на фасилити мениджмънт компаниите предлагат да се намали периодът, в който се изплаща обезщетение за безработица.

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса, а учителите в гимназиите се притесняват да влязат в предприятията и да се обучават, коментира Гергана Висариева, представител на „Аурубис България”. „Ние поканихме учители, които преподават леярство, да развият нови знания. Оказа се парадоксален фактът, че работник със средно образование и 13-годишен опит знае повече от учителите, които преподават на учениците този занаят”, коментира Висариева.

От своя страна, Емилиана Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, допълни, че от няколко месеца в системата на професионалното образование е наличен механизъм, който да подобри взаимодействието между професионалните гимназии и фирмите.

Представителите на бизнеса се обединиха около предложението предприемачи, които не са хабилитирани лица, да имат право да преподават в университетите и по този начин да предават практически и работещи знания на студентите.

Коментар