Готови са ключовите компетенции за ИТ сектора

Компетентностни модели за 17 ключови за ИТ сектора длъжности вече са готови и могат да се ползват от работодателите.

Изготвянето им стана в рамките на проект за информационна система за компетенциите на работната сила, изпълняван от БСК, в който софтуерната асоциация БАСКОМ партнираше в частта за ИТ сектора.

12 от компетенциите бяха дефинирани още през 2013 г., а останалите пет – през настоящата година, уточниха от БАСКОМ. Компетентностните модели ще се използват от работодателите за дефиниране от тяхна страна на изискванията към служителите, заемащи съответните длъжности в дадената компания.

Самите служители също могат да ползват моделите за 360-градусова обратна връзка по отношение на знания, умения, компетентности и препоръки за тяхното професионално развитие. Пълните компетентностни модели са публикувани на платформата на проекта MyCompetence, която вече е отворена и достъпна за регистрация.

MyCompetence предлага информация за стандарти и изисквания на работодателите за заемане на ключови позиции, тестове за самооценка, електронни обучения и ресурсен каталог със справочна информация за развитие на човешките ресурси.

Коментари по темата: „Готови са ключовите компетенции за ИТ сектора”

добавете коментар...

  1. Ванката

    Много компетентно си харчат паричките разни некомпетентни “калинки” по европроектчето с евро парички от ЕС и така да си хранят жалните дебелеещи калинки.

  2. Anonymous

    Защо на сайта даден за връзка не са обновени и новите 4 компетенции? След като е даден линк за връзка, не се ли очаква те вече да бъдат там?

    12 + 4 = 16 не на 17?

Коментар