86 на сто от висшистите са готови за миграция

Половината студенти не познават изискванията на работодателите за професията, за която се подготвят в университета. Други 20% признават, че по-скоро не знаят какво очакват от тях потенциалните им ръководители. Само 10 на сто от бъдещите висшисти имат ясна представа на какви критерии трябва да отговарят, за да получат желаната от тях работа, сочи паралелно проучване на Българската стопанска камара сред работодатели и студенти.

Липсата на практически умения е най-често срещаният проблем за завършилите висше образование

Липсата на практически умения е най-често срещаният проблем за завършилите висше образование

Над 70% от кандидатите разчитат на съдействие от роднини и познати за намирането на първа работа, показват данните от изследването, които бяха представени от Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, по време на конференция „Обучение и развитие по стандарти на работодателите”.

Около 50 на сто от анкетираните младежи посочват, че следят обявите за работа и се опитват да установят директна връзка с потенциални работодатели. По-малко от 30 на сто разчитат на подкрепа от бюрата по труда. Само 17% от анкетираните са склонни да се явят на конкурси и изпити, за да получат желаната работа.

Младите хора нямат мотивация да започнат собствен бизнес след дипломирането, коментира Томчо Томов. Само 8% от анкетираните мислят в тази посока. Най-много са младежите, които смятат да продължат образованието си (75%) или да изчакат с търсенето на работа (62%). 86% обмислят преместване в друг град или държава, показват още данните от проучването на БСК.

„Страната ни е на последно място по инвестиции на публични средства в образованието и единствената с по-малко от 4 на сто от БВП за образование”, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Според него, сред останалите европейски държави България е единствената страна, която отбелязва регрес в средствата за образование – през 2005 г. са заделени 4,2%, а през 2012 г. – 3,8 процента.

Лидер в Европа по инвестиции в образованието е Дания, която отделя 7,9% от БВП. Сериозен напредък отбелязва Ирландия, която през 2005 г. е инвестирала в образование 4,5 на сто от своя БВП, а през 2012 г. – 6,1 процента. По дял на частните разходи за образование България е над средното за Европа ниво със 17 на сто. С по-висок дял в тази област са Великобритания, Кипър и Холандия.

„Това е ясно послание, че бизнесът и гражданите осъзнават необходимостта сами да инвестират в образование и квалификация, като по този начин компенсират дефицитите в образователната система у нас”, коментира Божидар Данев. Той допълни, че през последните 10 години нараства делът на частните учебни институции – от 2 на сто през 2003 г., на 10 процента през 2013 г.

„Тенденцията за разкриване на частни учебни заведения се случва на фона на закриването на обществени такива”, допълни Данев. Статистиката показва, че през 2003 г. в България е имало 6534 учебни институции, а десет години по-късно броят им намалява с почти 30 на сто и достига до 5067.

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg, разработена от БСК и достъпна онлайн, помага на работодателите при управление на човешките ресурси, на заетите при търсене на нови възможности за развитие и на държавните институции при планиране и провеждане на политика за пазара на труда. Системата дава възможности за сравнение на наличните образователни стандарти с реалните изисквания на бизнеса, поясниха от БСК.

Коментари по темата: „86 на сто от висшистите са готови за миграция”

добавете коментар...

 1. Иван

  ” не е стимул за започване на собствен бизнес”

  Открихте топлата вода да си бизнесмен или бизнес мутряга НЕ СЕ УЧИ никъде или го имаш вродено или го нямаш!

  Всичките така наречени MBA или бизнес училища произвеждат само обикновени и прости продавач консултанти, улични агенти и брокери.

  Обаче за работните пчелици и пчелички не е така те трябва да са образовани, добре обучени в практиката, възпитани, послушни, високо квалифицирани и изпълнителни, и да са скромни и смачкани, за да обслужват много качествено бизнес мутрите и бизнес мутресите.

  Ако някой иска да е бизнесмен не му трябва никакъв ВУЗ е може и нещо да си купи за хартийка на стената да виси някакво измислено за украса – важното е далаверата с парите и началния капитал, работния материал от обслужващи хора и голяма маса от клиенти с пилешки мозъци.

Коментар