ЕСРИ България отличи най-добрите ГИС приложения

„С всяка изминала година, ГИС проектите в България са на все по-високо световно технологично ниво”, каза Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

„С всяка изминала година, ГИС проектите в България са на все по-високо световно технологично ниво”, каза Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

Награди за специални постижения в ГИС през изминалата година получиха няколко организации на церемония в рамките на Световния ден на Географските информационни системи, честван в София.

Организаторите от ЕСРИ България разделиха отличията в три категории – „Централна администрация”, „Регионална и местна администрация” и „Частен бизнес”. В първата от тях награди получиха Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

МОСВ реализира ГИС система за опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. МРРБ и АГКК бяха отличени за прилагане на ГИС за сътрудничество и обмен на данни и за развитие на иновативна ГИС за качествени и достъпни данни и услуги.

В категория „Регионална и местна администрация” тази година награди получиха две организации. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе бе отличена за прилагане на ГИС за ефективно управление и опазване на биоразнообразието. Община Троян пък получи награда за съвременен подход в прилагане на ГИС за популяризиране и развитие на туризма.

В категория „Частен бизнес” беше отличена ЕВН България за прилагане на иновативни ГИС технологии в електроразпределението.

„С всяка изминала година, ГИС проектите в България са на все по-високо световно технологично ниво, което от една страна, ни радва, но от друга, е и голяма отговорност и ангажимент за работата ни занапред”, каза Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Близо 400 представители на централната и местна власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в страната се включиха в церемонията по случай Световния ден на ГИС.

Коментари по темата: „ЕСРИ България отличи най-добрите ГИС приложения”

добавете коментар...

  1. Им

    Евгения Караджова на снимката и ЕСРИ България са символ на корупция, некачествени ГИС проекти, кутии със софтуер отлежаващи по ведомства, вместо реални работещи системи.

  2. Учуден!

    Тоест проектите, които ЕСРИ България е реализирала получават награда от ЕСРИ България за успешни и иновативни?..поздравления на наградените:)

Коментар