Световната банка използва ГИС за проектите си у нас

Световна банка използва географски информационни системи (ГИС) за здравните и социални проекти, които финансира у нас, съобщи Aнтъни Томпсън, постоянен представител на банката за България, Чехия и Словакия. Той говори на форум в София, посветен на Световния ден на ГИС и организиран от ЕСРИ България.

Над 80% от данните, с които ежедневно работим, са геореферирани (снимка: ЕСРИ България)

Над 80% от данните, с които ежедневно работим, са геореферирани (снимка: ЕСРИ България)

В частност, Световна банка използва ГИС за визуализация на локациите на проектите, които финансира, за да може по-добре да следи развитието им и ползите от тях, както и за по-голяма прозрачност и отчетност пред обществеността.

В рамките на форума бяха дискутирани обществено значими приложения на ГИС в направления като образование, кадастър, инженерна инфраструктура, регионално развитие, здравеопазване и управление на кризи.

„Географските информационни технологии все повече променят начина ни живот. Над 80% от данните, с които ежедневно работим, са геореферирани. Единствено представяйки ги визуално, ние можем да разберем цялостната картина, в това число скритите иначе взаимовръзки и тенденции”, каза Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Голям интерес предизвикаха технологиите, използвани при управление на кризисната ситуация при взривовете в Ловнидол, Севлиевско и Петолъчката. Опасни територии могат да се наблюдават с безпилотен самолет, какъвто бе показан от екип на Центъра за въздушно наблюдение към Геолого-Географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Оборудвана със сензори за видеонаблюдение и бързо изработване на ортофотокарти, безпилотната система използва ESRI технологии за генериране на цифров модел на релефа с висока разделителна способност. Така специализираните екипи могат да направят безопасна оценка на ситуацията и да доставят информация на обществеността за мащаба на бедствията.

Световният ден на ГИС се отбелязва в над 60 страни по света и обединява десетки хиляди потребители на географски информационни технологии. У нас празникът се чества за 16-та поредна година.

Коментар