Напредва проектът за ГИС на българските пристанища

До края на 2014  година ГИС ще обхване всички пристанища с национално значение (снимка: МТИТС)

До края на 2014 година ГИС ще обхване всички пристанища с национално значение (снимка: МТИТС)

Географската информационна система (ГИС) на българските пристанища е стъпка към създаване на работещо електронно управление, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на публичното представяне на проекта.

Демонстриран бе архивът, който Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) съхранява само за пристанищен терминал Варна-Запад – повече от 50 големи класьора с документи. Сега цялата тази информация е налична в системата и може да бъде заредена само с няколко команди. Към момента ГИС съдържа информация за терминал Варна-Запад, но до края на 2014  г. ще обхване всички пристанища с национално значение.

По думите на Киров, системата ще позволи по-ефективно планиране на инвестициите и финансовите ресурси на пристанищната инфраструктура. ДППИ управлява собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав и 11 – по черноморския бряг. Общата им площ е 6 550 000 кв.м. и до края на годината цялата информация за тях ще е налична през ГИС, допълни Мирослав Петров, генерален директор на ДППИ.

Проектът за изграждане на Географска информационна система на пристанищата се реализира по Оперативна програма „Транспорт“ и е на стойност близо 6 млн. лв. Бенефициент е ДППИ, а изпълнител е консорциум „ГеоПорт” (обединение на „ТехноЛогика” ЕАД, „Интерграф Италия” ООД и „Геотехноинженеринг” ЕООД).

Коментар