Пет постижения в ГИС технологиите у нас

Филип Мот (вдясно), генерален директор на Есри Европа, връчи награда на на Юлиан Попов, министър на околната среда и водите (снимка: Лилия Йотова / предоставена от Есри България)

Отличия за специални постижения в географските информационни системи излъчи Световният ГИС ден, който се проведе през седмицата в София. Наградите са в пет категории – „Държавна администрация”, „Местно самоуправление”, „Частен сектор”, „Сигурност” и „Международна организация”. 

В категория „Държавна администрация” най-високото международно отличие в сферата на ГИС технологиите бе присъдено на Министерството на околната среда и водите за реализираните три стратегически системи, базирани на ГИС – Информационна система за управление на риска от наводнения, Надграждане на Единната информационна система за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и Система за управление на водите в басейна на река Искър.

За специалните си постижения в прилагане на ГИС, Министерството на околната среда и водите беше избрано сред над 100 000 кандидатури от цял свят. Престижната награда връчи Филип Мот, генерален директор на Есри Европа, на Юлиан Попов, министър на околната среда и водите.

„Може би много хора не знаят, но всички ние зависим все повече и повече от географските информационните системи… Очакването ми е да напредваме все повече и повече в анализите на всички природни климатични рискове, за да се изправяме  по-информирани пред тях и да ги управляваме още по-ефективно”, заяви  министър Попов.

В категория „Местно самоуправление” община Чирпан беше отличена за прилагане на най-съвременни ГИС технологии за повишаване ефективността на дейностите, свързани с устройство на територията.

Най-голямата частна газоразпределителна компания в България – Овергаз получи отличие в категория „Частен сектор”. Овергаз внедрява и развива цялостна корпоративна ГИС система, която повишава ефективността на управлението на газоразпределителната мрежа и подпомага дейностите по планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти, свързани с газификацията на българските градове.

В категория „Сигурност” Министерството на отбраната беше отличено за прилагане на ГИС технологии за създаване и развиване на способности за работа с геопространствени данни и оперативна съвместимост, които отговарят на високите стандарти на партньорските организации и НАТО.

В категория „Международна организация” отличието отиде при CWP Global за изграждане и развитие на иновативни облачни ГИС приложения за повишаване ефективността на управлението и достъпа до информация за ВЕИ проектите на дружеството на глобално ниво.

Коментар