Световната банка използва ГИС за проектите си у нас

Това й помага да проследява развитието и ползите от тях

Конкурс събира истории с онлайн географски карти

Първото по рода си състезание се организира от ГИС компанията Esri