SAP и ESRI интегрират бизнес анализ и ГИС

Интеграцията на ESRI и SAP HANA ще позволи създаване на бизнес приложения с висока производителност и точност на обработката на гео-данните

Интеграцията на ESRI и SAP HANA ще позволи създаване на бизнес приложения с висока производителност и точност на обработката на гео-данните

Две от водещите компании в областта на софтуера, SAP и ESRI, обявиха партньорство, в рамките на което ще интегрират бизнес анализ и географски информационни системи (ГИС). Интегрираното решение на база SAP HANA ще позволи на компаниите да оптимизират управлението на транспорта, недвижимите обекти, складовите запаси, мобилните офиси и други ресурси, изискващи отчитане на данни за тяхното местоположение.

В резултат на обединените възможности на ESRI Arc GIS и SAP HANA, бизнес потребителите ще могат да получат и анализират максимален обем информация за местонахождението на различни обекти, като използват нагледна картографическа информация и широк набор от инструменти за бизнес анализ от SAP Business Objects. Данните ще бъдат достъпни от стационарни компютри и чрез мобилни приложения на база SAP Mobile Platform.

Интеграцията на ESRI и SAP HANA открива нови възможности и за разработчиците. Сега те ще могат да създават системи и бизнес приложения с високи показатели за производителност и точност на обработката на данни за географското им позициониране.

В състава на интегрираното решение на ESRI и SAP ще влязат около 50 шаблона на диаграми и географски карти, което ще позволи бърза и опростена настройка на визуализацията на данните. Освен това ще бъде реализиран интерфейс за интеграция с различни бизнес приложения. Първият софтуерен продукт с поддръжка на този API ще стане SAP Lumira.

Коментар