Близо 35% от завърналите се в България са висшисти

career-ins

Според работодатели, младежите с образование в чужбина имат по-практически знания и са по-адаптивни към смяна на средата

Все повече българи се връщат от чужбина, сочат данните на НСИ от последното преброяване на населението, направено през 2011 г. През периода 1980 – 2011 г. 233 463 лица са променили своя настоящ адрес от чужбина в България.

Броят на завърналите се в страната български граждани непрекъснато се увеличава след 2006 година. С висше образование са 34,1% от връщащите се. По данни, изнесени през 2011 г. от Асоциацията на частните университети, 80 хиляди български студенти учат в чужбина.

Според работодатели, младежите с образование в чужбина имат по-практически знания, по-адаптивни са към смяна на средата, по-целеустремени са, по-бързо се справят с проблемите и знаят повече езици на ниво близко до майчин, съобщи JobTiger.bg.

Предизвикателствата при работа с такива кандидати е, че те често не са наясно с реалността в България и не познават спецификата на пазара, имат по-голямо самочувствие и по-големи изисквания за възнаграждение, по-често сменят работата си. Някои работодатели дори изявяват опасения, че много от кандидатите от чужбина са с влошени познания по писмен български език.

Най-големият кариерен форум за българи с образование в чужбина „Кариера в България. Защо не?” ще се проведе на 12 септември 2013 г. в Интер Експо Център София. Над 77% от участниците на форума през 2012 са намерили работодател, който харесват, а 94% от фирмите изложителите са намерили подходящи кандидати, по информация от JobTiger.

На въпроса дали ще се върнат в България, 18% от участниците отговарят категорично да, 56% са се върнали, 25% се колебаят, а едва 1% от анкетираните са заявили, че не смятат да се връщат в родината.

Коментар