120 предприятия у нас ползват MyCompetence

Повече от 120 предприятия от 20 сектора на икономиката у нас прилагат системата MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

Към края на март тази година повече от 2000 потребители са регистрирани в системата MyCompetence

Повече от 120 предприятия от 20 сектора на икономиката у нас прилагат системата MyCompetence, разработена от БСК, в управлението на човешките си ресурси, съобщиха от камарата.

БСК предлага безплатни консултации за използване на MyCompetenсе – информационна система за оценка на компетенциите на работата сила. Това е иновативен за България дигитален продукт в помощ на бизнеса, работещите и търсещите работа, студентите и учениците, както и на университети и професионални училища.

Чрез него те могат да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знанията, уменията и компетенциите, свързани с упражняване на различни професии и длъжности. Системата е онлайн базирана и достъпна за ползване от регистрираните потребители.

МyCompetence предлага достъп до повече от 400 професионални стандарта за ключови длъжности. Те включват изискваните умения, знания и компетенции за заемане на конкретната длъжност. Стандартите са разработени изцяло от бизнеса и отразяват реалните критерии на фирмите.

В създаването на системата са участвали повече от 400 фирми от 20 сектора, сред които ИТ, електроника, електротехника, мехатроника, машиностроене, производство на електромобили, химическа промишленост и др.

Към края на март тази година повече от 2000 потребители са регистрирани в системата, над 1300 от които са заети в различни фирми.

MyCompetence.bg дава възможност и за различни професионални тестове. Досега 854 души са изследвали екипната си ефективност, удовлетвореността и мотивацията си, мениджърските и социалните си компетенции, съобщи БСК.

Регистрираните в системата могат да участват в безплатни електронни обучения в областта на мениджмънта, управлението на качеството и бизнес процесите, безопасността на труда и работата с компютър.

Коментар