Близо 300 000 са безработните младежи у нас

bsk-unempl

Безработните младежи с висше образование са 23,4% от всички регистрирани безработни висшисти, стана ясно на семинар на БСК

Реалният брой на безработните млади хора е 3-4 пъти по-висок от официално оповестявания. Близо 300 000 младежи са без работа, по данни на БСК, докато държавата отчита, че те са около 75 000.

Близо 46% от безработните млади хора са повече от една година без работа, заяви ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите д-р Томчо Томов по време на семинар на БСК, свързан с ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица.уточни Томов.

Според данните, всеки шести от безработните млади над 20 години никога не е започвал работа. „Формира се нова група „потомственна безработица” в групата 15-29 г., където попадат около 40 000 млади хора. Безработицата „пълзи” от селата към градове и от необразованите към образованите с все по-бързи темпове“, коментира Томов.

Безработните младежи с висше образование са 23,4% от всички регистрирани безработни висшисти, а делът на безработните младежи без квалификация и специалност е 62%. По данни на БСК, близо половината от регистрираните безработни млади хора са с основно или по-ниско образование.

Демографската картина у нас продължава да създава притеснения за включването на младите хора на пазара на труда. По данни от последното преброяване, 73% от сънародниците ни живеят в градовете, а 27% – в селата.  Само през 2012 година 12 150 души са напуснали България, от които 70 на сто са младежи. От преместилите се да живеят в градовете 82 250 души 74 на сто са млади хора.

Според Томчо Томов, решаване на проблемите с младежката заетост може да се търси в ускорено създаване на работни места за хора с ниска квалификация, промяна на трудовото законодателство, реформа в професионалното образование, промяна в модела на финансиране на университетите, както и в усъвършенстване на стажантските програми.

Миналата седмица БСК пусна онлайн базирана платформа за оценка на компетенциите MyCompetence, която позволява на заетите, студентите и мениджърите да сравнят знанията, уменията и компетенциите си с изискванията на пазара на труда. Изискванията са описани в повече от 400 професионални стандарти, в разработването на които са включени предприятия от реалната икономика.

„По този начин бизнесът прави заявка към обществото какви са знанията, компетенциите и уменията, които са нужни на икономиката“, коментира Томчо Томов. Той допълни, че в момента БСК работи съвместно с 8 университета за актуализиране на учебните програми в синхрон с професионалните стандарти за 20 сектора на икономиката.

Коментар