Безплатен наръчник помага при намиране на работа

Наръчникът „Всичко за новата работа в България и Европейските институции” се разпространява безплатно

Наръчникът „Всичко за новата работа в България и Европейските институции” се разпространява безплатно

В интернет излезе безплатен наръчник с концентрирана основна информация за намиране на работа в България и европейските институции. Ще бъдат разпространени също безплатно 1000 хартиени екземпляра на наръчника, изготвен от JobTiger, с подкрепата на евродепутата Станимир Илчев.

Един от най-големите проблеми, както в страната, така и в европейски мащаб, е безработицата особено сред младите хора. Освен състоянието на икономиката друга основна причина за тази ситуация се корени в непознаването на пазара на труда и неразбирането на механизмите, които го движат, посочиха от JobTiger.

Липсват основни познания за кариерно ориентиране, търсене на работа, подготовка на необходимите документи, подготовка и поведение по време на интервю. Като следствие, хората много често кандидатстват за неподходящи позиции и отпадат още в ранните етапи на подбор, поради недобре подготвени документи, лошо справяне на интервю, недобра преценка на собствените си възможности и потенциал. Близо 80% от младите висшисти не достигат до позиции, за които са напълно подходящи, сочи статистиката.

Всичко това е резултат от липсата на подходяща обучителна програма по проблемите на пазара на труда, както в средното, така и във висшето образование. Нещо повече – липсват достатъчно обучени кариерни консултанти и в двете системи.

От друга страна, пазарът на труда е много динамичен и постоянно се откриват нови възможности за развитие, но информацията за тях остава скрита за голяма част от младите хора години наред.

По отношение на възможностите за кариера в европейските институции, положението е сходно. Младите хора не са информирани, нямат разбирането за това какви предимства се откриват пред тях и трудно се решават на стъпки в тази посока. А възможности има много – както за стажове и специализации, така и за постоянна или временна работа, обосноваха издаването на наръчника експертите от JobTiger.

Изданието Всичко за новата работа в България и Европейските институции е достъпно безплатно в интернет, като дава полезна информация при намиране на първа или нова работа.

Коментар