Ръстът на младежката безработица гони 50%

Ръстът на реалната безработица сред младежите доближава 50%, което действа застрашително, както на социалната система, така и на икономическата ситуация у нас, заяви изпълнителният председател на БСК – Божидар Данев.

Сериозно предизвикателство у нас е осигуряването на заетост на младите хора. „Българската стопанска камара категорично смята, че младите хора трябва да стажуват преди дипломирането си и да навлизат по-подготвени в икономиката”, допълни Данев по повод назначаването на 6-ма млади хора, наскоро напуснали учебните и студентските скамейки, на стаж в отделите БСК.

Към екипа на БСК се присъединяват младши юрисконсулт, експерт по индустриални отношения, консултант по околна среда, експерт по международни отношения и двама специалисти по връзки с обществеността. За стажантите това е първо работно място. Тяхното възнаграждение, както и възнаграждението на наставниците им, се осигурява от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

В рамките на срещата се заформи и сериозна дискусия около някои ключови предизвикателства пред българската икономика и потребление. Според Божидар Данев, „за да се осигурят квалифицирани кадри, трябва да се проучат добре потребностите на бизнеса”.

В тази връзка БСК разработи информационна система за оценка на компетенциите, която ще даде възможност бизнесът и образованието да доближат позициите си по подготовката на служителите и ще подпомогне създаването на единни професионални стандарти за най-важните длъжности в 20 сектора на икономиката.

Коментар