ЕК ще привлича момичета към науката

Европейският съюз ще се нуждае към 2020 г. от още един милион научни специалисти. Отчитайки този факт, Европейската комисия стартира кампания за събуждане на научни интереси сред по-широк кръг момичета и за насърчаване на по-голям брой студентки да избират научно-изследователски професии.

Повече от половината студенти в ЕС са жени и те защитават 45% от всички докторати (PhDs). Същевременно едва 1/3 от специалистите, занимаващи се професионално с научно-изследователска работа, са жени. Също така, жените докторантки продължават да са малцинство в областта на инженерните науки и свързаните с производството изследвания.

Започващата тригодишна кампания има за цел да събуди интерес у тийнейджърките да изучават наука, техника, инженерство и математика (така наречените STEM предмети). Впоследствие насочеността на кампанията ще бъде разширена, така че да обхване и студентките, насърчавайки ги да избират научни професии.

„Тази кампания ще покаже на жените и момичетата, че науката не е само занимание за възрастни мъже с бели престилки. Надяваме се, че като посочим положителни модели за професионална реализация и разясним съществуващите възможности, ще можем да убедим повече жени да се посветят на науката”, каза комисарят по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.

Обикновено младите хора вземат определящи за своето професионално насочване решения на възраст между 13 и 17 години. В този момент от своето образование те се ориентират дали да изучават научни предмети. Ето защо, първата част на кампанията ще бъде насочена към момичета на тийнейджърска възраст в среднообразователните училища, под лозунга: „Науката е и за момичета”.

Следваща, втора фаза на кампанията ще има за цел насърчаване на студентките да се насочват към научни професии.

В кампанията ще бъдат оспорени някои стереотипни представи за науката, за да могат момичетата и жените да видят, че науката е интересна и дава големи възможности. Ще бъдат оспорени и някои остарели схващания за научните професии, така че да проличи как съвременните научно-изследователски дейности са свързани с обществените потребности.

През периода 2012-2013 г. кампанията ще обхване всичките 27 държави членки на Европейския Съюз. Проявите в 2012 г. ще бъдат организирани в шест страни — Австрия, Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Полша.

Коментари по темата: „ЕК ще привлича момичета към науката”

добавете коментар...

  1. анонимно

    Дисбаланс на жените в науката се наблюдава само в Западна Европа. В централна и източна Европа нещата са горе-долу по равно…

Коментар