18,5 млн.лв. е онлайн рекламата за полугодието

Близо 18,5 милиона лева са приходите от интернет реклама за първите шест месеца на годината, сочи проучване на Ipsos Marketing по инициатива на IAB България. Резултатът се базира на директни данни от уеб сайтове, онлайн търговци, доставчици на мейл услуги и други компании, продаващи онлайн реклама.

Разпределение на приходите от интернет реклама по индустрии (източник: IAB България и Ipsos България - H1’2013 г.)

Разпределение на приходите от интернет реклама в България по индустрии
(източник: IAB България и Ipsos България – H1’2013 г.)

Двадесетте компании – участници в настоящото проучване са докладвали приходи от дисплей реклама от приблизително 16,2 млн. лева (88% от общия обем). Рекламата на клик генерира приходи от 1,2 млн. лева, а сред останалите категории изпъкват рекламните и ПР публикации с близо 600 хил. лева.

Най-голям дял от приходите от интернет реклама с почти 17% са потребителските стоки. Обемът на тази индустрия е 3.1 млн. лева, като най-рекламирани са хранителни стоки, напитки, козметика  и лекарства.

На второ място са рекламодателите от сферата на финансовите услуги с дял от близо 14% и 2,5 млн. лева, а веднага след тях се нареждат услугите с 1,5% по-малък дял и обем от 2,3 млн. лева.

Коментар