20% от фирмите с над 4000 лв. месечно за онлайн реклама

Българските малки и средни компании отделят най-голям бюджет за реклама в региона на Централна и Източна Европа, сочи проучване на Етаргет сред 1300 фирми в България, Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Румъния и Сърбия. Една пета от анкетираните фирми у нас заявяват, че инвестират над 4000 лева месечно за реклама. 26 на сто инвестират до 200 лева, 23 на сто – до 600 лева, 18 на сто – до 4000 лева, а 13 на сто – до 2000 лева.

Малките и средни фирми в България имат най-високи средномесечни бюджети за интернет реклама (източник: Етаргет)

Малките и средни фирми в България имат най-високи средномесечни бюджети за интернет реклама (източник: Етаргет)

В Сърбия делът на фирмите, които отделят над 4000 лева за реклама месечно, е 10 на сто, а в другите страни този процент е между 3 и 6 на сто. Най-много са фирмите с най-скромен бюджет – до 200 лева, в Румъния и Хърватия – съответно 55 и 54 на сто.

Около половината от анкетираните фирми в 7-те страни заявяват, че влагат средства в реклама непрекъснато. Най-много са те в Чехия – 56%. Веднага след нея се нареждат България – с 54% и Унгария – с 51%. В другите страни този дял е между 41 и 49 на сто.

По отношение на целта на направената инвестиция, в България са най-много фирмите, склонни да рекламират за повишаване на популярността на марката или продукта си. Процентът им е 42 на сто. В Румъния с тази цел рекламират 41% от фирмите, в Хърватия – 40 на сто, в Сърбия – 39 на сто.

Другата основна цел, с която компаниите рекламират, е повишаване на продажбите. 70 на сто от компаниите в Чехия и Унгария инвестират в реклама по тази причина. Делът на фирмите у нас, които влагат средства с цел повишаване на продажбите, е 58 на сто.

Като рекламен канал интернет е използван от фирмите най-много в Чехия. Той достига до 74% от рекламния бюджет. У нас този дял е 69%.

Коментар