ВУЗ-овете с допълнителни 21,5 млн. лв. в Бюджет 2014

Пламен Орешарски заяви, че не приема еднозначно упреците срещу качеството на висшето образование у нас

Пламен Орешарски заяви, че не приема еднозначно упреците срещу качеството на висшето образование у нас, дори поради факта, че много възпитаници на българските ВУЗ-ове намират добра реализация в чужбина

Грешка е ускоряването на реформите във висшето образование през последните четири години, без да се инвестира достатъчно в системата, заяви министър Анелия Клисарова на днешната дискусия по проекта на стратегия за висшето образование.

По думите й, основните диспропорции, които трябва да бъдат отстранени, са между големия брой ВУЗ-ове и малкия брой студенти, между броя завършили средно образование и приеманите във ВУЗ, нарастващия брой млади хора, завършващи висше образование в чужбина, както и драстичното разминаване в профила на готвените висшисти и реалното търсене на пазара на труда.

В бюджета за 2014 г. са предвидени 100 млн. лв. допълнително за образование. ВУЗ-овете получават 21,5 млн. лв. допълнително, записани на отделен ред в бюджета, което гарантира целевото им разходване. От тези средства 25% ще бъдат насочени за увеличаване на стандартите по професионални направления педагогика, икономика, туризъм, инженерни науки, растениевъдство и животновъдство, култура и изкуство, а останалите 75% ще се разпределят по критериите на комплексната оценка за качество по рейтинговата система.

Министър председателят Пламен Орешарски заяви, че не приема еднозначно упреците срещу качеството на висшето образование у нас, дори поради факта, че доста възпитаници на българските ВУЗ-ове намират добра реализация в чужбина. Въпросите, които според него трябва да бъдат решени със стратегията, са подобряване на връзката между висшето образование и практиката и на структурата на специалностите.

Пламен Орешарски каза още, че ще подкрепи усилията на всички висши училища, които успяват да привличат и студенти от чужбина, за да може българската система на висше образование да придобива все повече регионални измерения.

Коментар