Расте търсенето на тесни специалисти

Работодателите у нас страдат най-често от липса на строго профилирани специалисти (67%), ръководен персонал (37,5%) и изпълнителски състав (37,5%), сочи анкета на БСК сред нейните членове, направена в началото на декември.

Сравнително по-рядко се усеща липсата на административен персонал (12,5%), а „гладът” за общи работници е едва 8%. Това за пореден път показва, че работодателите насочват вниманието си приоритетно към високо квалифицираните кадри, за сметка на тези с ниско образование, коментираха от БСК на пресконференция днес.

Спрямо предходната година, впечатление прави нарастването на търсещите тесни специалисти (от 45% през 2012 г. на 67% през 2013 г.) и ръководен персонал (от 31% през 2012 г. на 37,5% през 2013 г.), което се предопределя от бизнес намеренията за идния период и необходимостта от мениджъри с необходимите компетенции да изведат фирмите напред.

Най-често срещаните дефицити работодателите откриват по отношение на професионалните умения и компетенции (52%). На второ място се нареждат техническите/технологичните компетенции (36%), следвани от технологичната и организационна дисциплина (32%), при която обаче има подобрение спрямо предходната година, когато 37% работодателите не са били доволни от дисциплината на работниците и служителите си.

Все по-ярко се открояват дефицитите при т.нар. „меки умения”, като „креативност/иновативност”, „работа в екип”, „комуникативност”, „лидерски умения” и други, които стоят като проблем пред 20 до 30 на сто от работодателите по отношение на техните кадри.

Коментар