ИТ центърът на Кока-Кола България предоставя бизнес решения на глобално ниво и печели признания

„Признанията най-добър работодател в страната и най-предпочитан сред българските студенти поставят солидна основа за бъдещото развитие на Центъра”, казва Жеко Петров, директор на глобалния ИТ център на Кока-Кола България (снимка: Юлиян Христов)

Развойният ИТ център на Кока-Кола България е част от световната структура за информационни технологии на Системата на компанията от близо 5 години. Основните му сфери на дейност са свързани с предоставянето на редица технологични решения, анализ на данни, автоматизация на бизнес процеси, мобилни приложения, инфраструктурна и информационна сигурност, облачни услуги и десетки други. В момента екипът на развойния ИТ център на компанията се състои от близо 200 служители и продължава да се разраства с бързи темпове, като непрекъснато добавя нови развойни проекти в обхвата си.

Центърът, който създава ИТ и софтуерни продукти за Системата на Кока-Кола, затвърди имиджа си на най-желания работодател в България, след като през лятото заслужи поредните си отличия в сферата. За втора поредна година той се класира на първо място в ежегодното независимо проучване „Graduate Survey”. Изследването има за цел да събере обратна връзка от студентите в България относно техните предпочитания за работно място, като по този начин помага на компаниите да се позиционират на пазара на труда сред младите таланти. Признанието от „Graduate Survey” сред компаниите с персонал до 250 души е ценно отличие за работодател, който активно търси млади специалисти, които имат желание да се развиват професионално, докато създават  иновативни продукти, приложения и услуги.

ИТ подразделението на компанията си спечели и прозвището „работодател с най-добър имидж”, като зае водещата позиция и в конкурса „Employer of Choice”. В тазгодишните награди с международно признание се включиха общо 60 компании с над 150 проекта, а по време на церемонията бяха раздадени общо 14 статуетки. Изследването „Employer of Choice”  се провежда чрез анкета, която съдържа 50 въпроса и която могат да попълнят всички работещи в България. Проучването се концентрира върху над 50 от най-важните характеристики, които брандът трябва да притежава, както и други значими фактори, които превръщат компанията в част от „Топ 50 на най-желаните работодатели в България”.

По повод престижните отличия, Жеко Петров, директор на глобалния ИТ център на Кока-Кола България, коментира: „За нас е голяма чест не просто да бъдем отличени като най-желания работодател в България, а да продължаваме да се утвърждаваме като такъв. Създадохме ИТ центъра на The Coca-Cola Company преди близо 5 години и въпреки краткия период успяхме да създадем мотивиран екип от специалисти на световно ниво, с който заедно да превърнем Центъра и Кока-Кола България в най-добрият и най-желаният работодател в страната”. Той допълни още, че: „Тези две отличия са изключително важни за нас, тъй като ни показват, че вървим в правилната посока и ни мотивират да бъдем още по-смели в целите, които си поставяме, да продължаваме да стимулираме разнообразието, да подкрепяме хората и да даваме шанс на младите. Признанията най-добър работодател в страната и най-предпочитан сред българските студенти поставят солидна основа за бъдещото развитие на Центъра”.

Глобалният развоен център на Кока-Кола България предоставя възможност на десетки български студенти да работят рамо до рамо с опитни специалисти, с дългогодишен стаж в ИТ сферата и им дава шанса да развиват заедно модерни системи и да оптимизират ИТ услуги, които да подпомогнат растежа на бизнеса.

Александра Щетинска, мениджър Човешки ресурси в Кока-Кола България и HR Business Partner за EMEA, споделя: „За нас тези признания са особено важни, тъй като отразяват оценката както на младите хора, така и на тези с натрупан опит и експертиза. Вярвам, че грижата и доверието, които даваме на колегите ни, съчетано с магията на бранда и интересните технологични решения, които разработваме, са в основата на успеха ни. Като отговорен работодател, ние ще продължаваме да стимулираме разнообразието и приобщаването в екипите ни, като даваме шанс на млади таланти, които стартират своята кариера, и подкрепяме жените, избрали технологичната кариера, чрез различни партньорства и вътрешни групи за развитие”.

„Грижата и доверието, които даваме на колегите ни, съчетано с магията на бранда и интересните технологични решения, които разработваме, са в основата на успеха ни”, споделя Александра Щетинска, мениджър Човешки ресурси в Кока-Кола България и HR Business Partner за EMEA (снимка: Юлиян Христов)

Доказателство за бързите темпове на развитие на подразделението на Кока-Кола е и изборът на ИТ центъра в София като първа стъпка за разширяване на екипа на Costa Coffee в глобален мащаб. В подкрепа на мисията да вдъхновяват света да се наслаждава на висококачествено кафе, дигиталните екипи на компанията ще работят за персонализиране и свързване на дигитални преживявания рамо до рамо със своите колеги от Системата в България.

Съдържание от Кока-Кола България