Фероелектричен полимер обещава пробив в гъвкавата роботика 

Материалът може да стане незаменим в дистанционната хирургия