Bork IF600 – декантер с Wi-Fi и връзка с облачна база данни

Устройството позволява да се усетят истинските качества на виното, като отделя утайката и насища напитката с кислород при оптимални условия