Засилваме партньорството със САЩ в киберсигурността

5G мрежите и тяхната сигурност са във фокуса на вниманието