Кибер атаките ще се докладват задължително

Нареждането от ЕС касае собствениците на информационни мрежи