БАН: На България й трябват продукти с добавена стойност

Три национални цели пред България очерта акад. Стефан Воденичаров