Кибер-престъпления като услуга: черната икономика процъфтява

Уменията на различни специалисти се предлагат като оръжия под наем