Киберсигурност: губим десетки часове за справяне с предотвратими проблеми

Сигурността трябва да е интегрална част от разработването на софтуер