С всяка изминала година се прави по-трудно бизнес

Не е редно заради някои некоректни работодатели да бъдат наказвани и коректните, заяви Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК