Нова гаранционна схема ще улесни кредитирането на МСП

13 от най-големите банки у нас заявиха участие в програмата на НГФ