VideoProc – подготвя 4К видеото за Instagram и YouTube

Включва всички необходими функции за компресиране, преобразуване и редактиране на 4K видео за оптимално възпроизвеждане в социалните мрежи