Apple планира MacBook без клавиши

Клавишите ще се показват на сензорен панел, който реагира на натиск