Nokia Siemens Networks се реструктурира

Nokia Siemens Networks очерта планове за реструктуриране на предприятието в опит да подобри финансовите си резултати и да постигне растеж отново. Основният план включва преоформяне на петте поделения на дружеството и превъщането им в три: бизнес решения, мрежови системи и глобални услуги.

Очакват се също така съкращения на персонал и преход към по-евтини решения в опит за справяне с конкуренцяита от страна на китайските доставчици.

Nokia Siemens Networks иска да постигне намаляване на годишните оперативни разходи с около 500 милиона евро до края на 2011 в сравнение с края на 2009. Самото преструктуриране ще коства на NSN около 550 милиона евро за периода от 2009 до 2011 г. Промените ще влязат в сила от новата година.

Поделението за бизнес-услуги ще се фокусира върху услуги за потребителите, които носят солидни приходи, включително продукти за тарифиране и таксуване, конвергенция и абонаментни данни. Поделението за мрежови системи ще се занимава с портфолиото от продукти за фиксирани и мобилни инфраструктури. Звеното за глобални услуги ще поеме дейностите по мрежови дейности.

Като част от мерките за финансово оздравяване компанията ще направи ревизия на наличния си персонал, което може да доведе до намаляване на работната сила с около 7-9 процента. При общ брой на служителите в размер на 64 хиляди души това означава, че около 5000 от тях може да бъдат съкратени. Основна идея в този процес ще бъде запазването на тези позиции, които са свързани с директното общуване с клиенти.

Компанията ще търси начин да намали разходите си за поръчки на продукти и услуги. Мярката е опит за отговор на настиска от страна на конкурентите от Азия – такива като Huawei и ZTE.

Освен всичко Nokia Siemens Networks възнамерява да подсили продуктовото си портфолио чрез придобиване на други производители и чрез партньорства. Като пример се посочва сделката с Juniper Networks за операторски Ethernet продукти.

Коментар