Расте делът на уеб сървърите Nginx

Уеб сървърите под управление на nginx бележат най-висок ръст през декември, показва статистиката на Netcraft. За един месец техният брой се е увеличил с 1.3 милиона, достигайки 16.2 милиона, което е 6.95% от общия брой http сървъри.

Броят на най-популярните сървъри Apache пък е намалял с 1.2 милиона, като делът им през декември възлиза на 46.59%. Сървърите IIS намаляват с 507 хиляди (21.03%), а lighttpd – с 273 хиляди (0.36%).

Ръст се наблюдава при Google сървърите, където увеличението е с 300 хиляди хоста.

За последните 12 месеца nginx е увеличил присъствието си в мрежата с 12.9 милиона хоста, отчитайки спад единствено през февруари. За сравнение, лидерът Apache бележи ръст от 13.3 милиона хоста за една година, което на практика съвпада с показателите на nginx.

Статистиката на Netcraft се базира на автоматична проверка на над 233 милиона сайта. През декември системата е засякла увеличение на сайтовете с около 212 хиляди, което е скромно постижение, като се има предвид ръстът от десетки милиони за предишни периоди.

За една година броят на уеб сървърите се е увеличил с 47 милиона хоста и 7 милиона активни сайта. На Apache работят 66,89% от най-посещаваните сайтове. Microsoft IIS държи 17.64%, nginx – 4.03%, а Google – 2.03%.

Коментар