Софтуерният ни бранш с 5% ръст през 2010-та

Българският софтуерен бранш отчита 5,3% ръст през 2010 година, в сравнение с предходната, сочат резултатите от проучване, представено днес от Българската Асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Изследването е проведено от GOPA Consultants, Германия, и обхваща 38 фирми, членки на БАСКОМ и Българската Уеб Асоциация.

Продажбите на фирмите, включени в проучването, нарастват общо с 8% между 2008 г. и 2010 г. През миналата година ръстът е 5,3% на годишна база, а през 2009 г. същият показател е 2,6 процента. Обемът на продажбите достига 163,313 млн. лева.

За сравнение, по данни на Националния статистически институт, продажбите на всички софтуерни фирми у нас са 428,809 млн. лева. Броят на служителите във фирмите – участнички в проучването, е 2 489, а този в софтуерните фирми, според НСИ, е 7955, т.е. изследването обхваща около 1/3 от софтуерната индустрия в България.

Стабилният ръст, който отчитат българските софтуерни фирми, както и фактът, че 50% от продажбите се реализират в чужбина, показват, че секторът отдавна е навлязал в своя период на зрялост и има потенциала да бъде един от сериозните двигатели на българската икономика“, заяви Георги Брашнаров, председател на Управителния съвет на БАСКОМ и добави, че браншът отчита ръст и в нивото на заплатите.

74% от участниците в запитването са с преобладаваща българска собственост, 13% се контролират извън България и също толкова (13%) работят само за компанията – майка.

Сред другите важни изводи е, че делът на износа се запазва, като 50% от всички продажби на фирмите, участвали в проучването, са реализирани в чужбина. Разпределението между реализираните продажби в България и в чужбина е стабилно през годините.

От важно значение е също, че износът на продукти с висока добавена стойност като дял от общия износ нараства от 25% за 2008 г. до 28% през 2010 г. Около 60% от износа е в Европа, а около 35% – в Северна Америка.

Броят на служителите в българските софтуерни фирми остава непроменен от 2009 г. до 2010 г. Заплатите в бранша нарастват с 2,3% през 2010 г., в сравнение с предходната година. Същият ръст през 2009 г. е бил 5,9 процента. Това означава, че средната заплата в сектора през периода 2008-2010 г. се е увеличила с 8,1 процента.

Като цяло позитивни са очакванията на участниците в анкетата за развитието на бизнеса им през 2011 г. 81% от компаниите очакват ръст в цялостните продажби за 2011 г., а според 54%, този ръст ще е до 15%.

70% от участниците очакват ръст в броя на служителите, а според 87% от компаниите ще се увеличат и заплатите на ИТ специалистите. Нито една компания не прогнозира намаляване на заплатите.

Факторите, които ще окажат най-голямо влияние на софтуерния сектор, са икономическата ситуация – както у нас, така и по света, и пазарът на човешки ресурси, заключава проучването.

Коментар